Algemene voorwaarden


Een goede klantrelatie is belangrijk, daarom wijzen wij je graag op de wederzijdse rechten en plichten. Deze vind je terug in de onderstaande algemene voorwaarden. Lees onderstaande voorwaarden goed door alvorens je een afspraak maakt. Vragen? Stuur een mailtje naar info@bywencke.nl
*
Algemeen
De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot.
De fotograaf behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen. Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant akkoord met de voorwaarden.
Fotoshoot
*
De prijzen voor een fotoshoot en eventuele reiskosten staan op de website vermeld. De klant weet voor de sessie de prijzen door deze op te vragen of zich in te lezen op de website. Vragen? Stuur een mailtje naar info@bywencke.nl.
*
Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt. In et geval, dat de fotoshoot op een buitenlocatie is gepland, maar het is slecht weer (regen of zeer donkere lucht) mag de fotoshoot worden afgezegd door de fotograaf of de klant. Dit wordt voorafgaand aan de shoot besloten. Er wordt gelijk op zoek gegaan naar een alternatieve datum of een alternatieve (binnen)locatie indien mogelijk.
*
Mocht de fotograaf door omstandigheden (ziekte, ongeval, technische storing of andere vorm van overmacht) niet op de afgesproken data aanwezig kunnen zijn, wordt deze verplaatst of afgelast. Eventuele extra reiskosten (bij een shoot buiten gemeente Oosterhout) worden in rekening gebracht en moeten worden betaald door de klant.
Wanneer de klant zonder opgaaf van reden niet op de afspraak komt verschijnen kan er geen restitutie worden aangevraagd.
*
Betaling
De factuur dient gecontroleerd te worden door de klant op eventueel onjuistheden voor deze betaald wordt. De factuur dient binnen een betalingstermijn van 14 dagen voldaan te zijn. Na volledige betaling van de factuur staat de afspraak vast in de agenda van de fotograaf. Indien de klant verzuimt de betaling volgens afspraak te voldoen, zullen er een 2- tal herinneringen worden verzonden. blijft betaling dan uit wordt de factuur overgedragen aan een incassobureau. De kosten die hiermee samen gaan zullen worden doorberekend aan de klant.
*
Producten
De afgenomen fotobestanden en gekozen producten worden (digitaal) aangeleverd na betaling van de factuur. Tenzij anders afgesproken. De klant krijgt binnen 14 werkdagen na de fotosessie een link toegestuurd met een online galerie. In deze galerie kan de klant een keuze maken van de foto’s en/of gewenste producten.
*
ByWencke Fotografie werkt met een gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerking. Daardoor is ByWencke Fotografie niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant, omdat zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders kan ervaren dan een op een gekalibreerd beeldscherm. De klant heeft in dit geval geen recht op terugbetaling, een nieuw product of een andere vergoeding.
*
Cadeaubon
De cadeaubon uitgegeven door ByWencke Fotografie zijn na uitgifte 1 jaar geldig. De bon is niet inwisselbaar voor contanten. De datum van uitgifte staat aangegeven op de cadeaubon, net als de waarde van de bon.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de uitgiftedatum of waarde van de cadeaubon.
*
Klachten
Klachten dienen 7 werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk per mail te worden behandeld. De klachten zal naar alle redelijkheid beoordeeld worden.
Bij een gegronde klacht zal deze in behandeling worden genomen.
Ten alle tijden zal er geen inzicht worden gegeven in de RAW-bestanden.
Foto’s die worden gemaakt tijdens de fotosessie zijn een interpretatie van de fotograaf en berust op artistieke autonomie van de fotograaf en zijn passend aan de portfolio. De portfolio is te vinden op de website (www.bywencke.nl)
Klachten over hoe het model op het portret overkomt worden niet gehonoreerd.
*
Auteursrecht
Te allen tijde behoudt de fotograaf het auteursrecht.
De klant krijgt gebruiksrecht over de aangeleverde foto’s. Deze gebruiksrechten zijn alleen van toepassing op privé gebruik. Foto’s mogen niet gebruikt worden voor commerciële of non-profit doeleinden.
*
Foto’s mogen niet gepubliceerd worden in gedrukte media, mogen niet worden doorverkocht of ingezonden worden voor fotowedstrijden. Je hebt immers zelf de foto niet gemaakt.
Bij het boeken van een fotosessie geeft de klant de fotograaf toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor promotiedoeleinden op het internet, dit zijn haar facebook & instagram pagina, haar website en portfolio. Ook voor drukwerk, bijvoorbeeld flyers en exposities. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.
*
De klant dient vooraf kenbaar te maken aan de fotograaf wanneer hij/zij niet wil dat de foto’s worden gebruikt voor promotie doeleinden zoals hierboven beschreven.
*
Foto’s die de klant ontvangt mogen in privé sferen worden door gemaild en/of gebruikt op social media als Twitter, Facebook of Instagram. Naamsvermelding is niet verplicht, maar wordt wel erg gewaardeerd.
*
Privacy
ByWencke Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, email of geboortedata) doorgeven aan derden of openbaar maken. Zie ook het uitgebreide privacyreglement.

privacyreglement

www.bywencke.nl

Liefdevolle fotoshoots, op jouw wensen afgestemd
info@bywencke.nl | 06-14666451